Tłuczeń kolejowy bazaltowy

Tłuczeń kolejowy w naszej firmie jest w formie łamanego bazaltu inaczej tzw. tłucznia bazaltowego. Możemy nabyć go we frakcji 0-63, jedna z najpopularniejszych frakcji stosowanych podczas budów dróg czy podjazdów. Dostawa na ten moment możliwa jest do 200 km od Zielonej Góry i dowozimy ją od minimum 25 ton, których dotyczy cena.