Pospółka – Piasek zasypowy – 0-16 mm

Pospółka to naturalna mieszanina piasku i żwiru inaczej określana też jako piasek budowlany. W e-Kruszywo sprzedaż prowadzimy w promieniu 200 km od Zielonej Góry. Cena za tonę w naszym sklepie wynosi 14,76 zł, zaś zamówić można u nas całą wywrotkę, czyli 25 ton.

Transport gratis!

Co to jest pospółka?

Pospółka to sypka, bądź niesortowana mieszanina piasku i żwiru o różnych frakcjach. Śmiało możemy podpiąć je pod miano kruszywa budowlane, ponieważ w budownictwie drzemie jej potencjał. Jej cechą charakterystyczną są bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz filtracyjne. Wyróżnia ją również wyjątkowa nośność oraz wysoki współczynnik zagęszczenia. Pospółka jest naturalnym kruszywem, które pozyskuje się bezpośrednio z wyrobiska. Można się jednak spotkać również ze sztucznie produkowaną pospółką kwalifikowaną, tworzoną wedle pożądanych norm branżowych. Jej unikatowe właściwości sprawiają, że bardzo chętnie stosuje się ją w budownictwie, zwłaszcza tym związanym z drogami.

Do czego służy pospółka i jaka jest jej frakcja?

Frakcja żwirowa i kamienista, to grupa ziaren posiadająca wymiary ograniczone dwoma kolejnymi sitami, które służą do badania krzywej uziarnienia kruszyw. Obowiązujące w Polsce normy sztywno określają sumę jej zawartości, która musi mieścić się w przedziale od 10 do 50%. Materiał, w którym występuje ponad 2% frakcji iłowej, określa się mianem pospółki gliniastej. Graniczne uziarnienie pospółki wynosi od 0,075 mm do 63 mm. Frakcja kamienna posiada ziarna o średnicy ponad 40 mm, z kolei frakcja żwirowa mieści się w przedziale od 2 do 40 mm.

Pospółka znajduje swoje szerokie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie drogowym. Wykorzystuje się ją również do tworzenia nasypów kolejowych oraz zasypywania wykopów. Doskonale sprawdza się jako podłoże pod skomplikowane obiekty budowlane oraz jako podbudowa fundamentów. Pospółki używa się również:

  • do produkcji betonu oraz innych prefabrykatów budowlanych,
  • na podjazd,
  • pod kostkę betonową lub granitową,
  • na utwardzenie drogi gruntowej, polnej oraz leśnej

Wykonuje się z niej warstwy odsączające w nasypach drogowych oraz filtracyjne w trakcie budowy autostrad czy oczyszczalni ścieków. Alternatywą w niektórych sprawach budowlanych i zamiennikiem o nieco większej frakcji będzie żwir budowlany, który również znajdą Państwo u nas na sklepie.

Ile kosztuje tona – cena pospółki

Pospółkę oraz inne kruszywa kupuje się zazwyczaj w tonach, dlatego też ceny podawane są w takim wariancie. Należy do nich dodać również koszty transportu. Najczęstszym rozwiązaniem jest zamówienie całych ciężarówek, które mają rożny tonaż. Mniejsze wywrotki są w stanie dostarczyć od 1 do 10 ton materiału, te większe przywiozą do 16 ton, z kolei największe samochody są w stanie załadować nawet do 26 ton kruszywa.

Przeglądając różnego rodzaju ogłoszenia, można zauważyć, że cena 1 tony pospółki zaczyna się od 8-12 zł, jednak najczęściej można spotkać się z cenami w zakresie 15-30 zł. Oferowane kruszywo pochodzi zazwyczaj bezpośrednio z kopalni piaskowca. Firmy, które oferują jego sprzedaż w większości dysponują również własnym transportem. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości kupionej pospółki oraz odległości.